Svalegaarden

AALBORG

SANGFORENING AF 1843

Sangforeningen holder til i Svalegaarden i Hasseris. Her har vi rådighed over lokaler til vore prøveaftener, eget flygel og arkiv.

Sangforeningen sidder, som medejer, i Svalegaardens bestyrelse.


Svalegården, eller "Mønsteds Gård, som den oprindeligt hed, blev i 1952 flyttet til sin nuværende placering. Indtil det nye Hasseris Rådhus blev bygget, blev Svalegården bl.a. brugt som sognerådssal. I 1970 overgik Svalegården til en selvejende institution.


Uddrag fra bogen "Hasseris Grundejerforening 1893-1993 Jubilæumsskrift


I 1946 fik Hasseris Sogneråd tilbud om at overtage den gamle købmandsgård Mønsteds Gård på Nytorv. Mønsteds Gård, også kendt som "Anders Jensens Gård", skulle vige pladsen for en ny moderne bygning til Jydsk Telefon. Forinden var bygningen blevet tilbudt den daværende Aalborg Kommune som gave, men her var man ikke interesseret. Det var bl.a. kgl. bygningsinspektør Einar Packness' fortjeneste, at den smukke gård blev genopført i 1952 på hjørnet af Thorsens Allé og Svalegårdsvej. Sognerådet gav bygningen navnet "Svalegården".


Svalegården blev indrettet med sognerådssal, udvalgsværelser og en filial for Det Nordjydske Landsbibliotek. Biblioteket blev i 1968 flyttet til det nye byggeri i Hasseris Bymidte.


Inden kommunesammenlægningen i 1970 overgik Svalegården til en række lokale organisationer med historisk tilknytning til Hasserisområdet for en sum af kr. 50.000. Provinsbanken og Aalborg Kommune ydede i forbindelse med overtagelsen rente- og afdragsfrie lån.

Svalegården bestyres af en bestyrelse, som består af én repræsentant for hver af foreningerne:


Hasseris Grundejerforening

Lions klubberne i Aalborg

Aalborg Sangforening af 1843

Herudover 2 repræsentanter for Aalborg Byråd.


Bestyrelsen består af flg.:


Formand Jan Krogh (Lions Club Hasseris)

Næstformand Sonja Harder (  Representant, Aalborg Byråd)

Thorben Thorup Jernsen (Hasseris Grundejerforening)

Oluf Gamst (Aalborg Sangforening af 1843)

Mogens Lars Ryttergaard ( Representant, Aalborg Byråd)

Administrator: Erling Kragh-Pedersen, Favrskovadvokaterne, telefon: 87621090.
Foreningerne bag oprettelsen af "Den selvejende institution Svalegården" var:

 

•Hasseris Grundejerforening

•Lions klubberne i Aalborg

Aalborg Sangforening af 1843

•Landsforeningen for bedre Hørelse, Aalborg Kreds

•Hasseris Husmoderforening

•Hasseris Socialdemokratiske vælgerforening

•Hasseris Konservative vælgerforening


Efterflg. er Hasseris Husmoderforening og Landsforeningen for bedre Hørelse, Aalborg Kreds udtrådt.


Vedtægterne for Svalegården fastlægger, at "Institutionens formål er at erhverve, bevare og vedligeholde Svalegården, og stille dens lokaler og inventar til disposition for alle kredse af borgere, uanset bopæl, som mødelokaler."


Endvidere fastlægger vedtægterne, at der "Til dækning af udgifter til bevarelse og vedligeholdelse af bygningen drives udlejning af erhvervslokaler, restaurant, m.v."

Svalegården fik i 2017 ny forpagter, og har efterfølgende gennemgået en renovering, så lokalerne nu fremstår lyse og venlige. I januar2022 har  Simon fra Restarant "Rusk" over- taget.

Svalegården anvendes primært som restauration med selskabslokaler.

Der er indgået aftale med forpagteren om at der stilles lokaler til rådighed for områdets foreninger til mødeaktivitet.

Bestyrelsen ser gerne forholdene omkring Svalegården bevaret, således at den kan udgøre et naturligt samlingspunkt for Hasseris borgere, hvor mangeartede kulturelle aktiviteter kan udfoldes. At have et så smukt hus i sin midte er en gave, som vi burde kunne anvende bedre end i dag.


                                  Svalegaarden før udflytning fra Nytorv og i dag.

Svalegaarden