Forside

AALBORG

SANGFORENING AF 1843

Velkommen!

Aalborg Sangforening af 1843 (i daglig tale hedder vi bare '1843' eller '43) er et mandskor på ca.15 medlemmer. Koret er Danmarks ældste eksisterende kor.

Vort repertoire består hovedsageligt af sange fra den danske og skandinaviske sangskat, men vi synger også sange fra andre lande og helst på originalsproget.

Vi giver koncerter ved både offentlige og private arrangementer og modtager gerne bestillinger på optræden.


Vi mødes hver onsdag aften i Svalegården kl 20 til 22 med et kvarters pause, hvor vi hygger os med en forfriskning.

1. onsdag i måneden flotter vi os efter øveaftenen med et par stykker smørrebrød samt øl og snaps, der giver anledning gode snapsesange og muntert samvær


Nye medlemmer er meget velkomne i foreningen.

                                                            Aktuelt :

På grund af coronapandemien har vi i sangkoret ligget underdrejet i halvandet år. Som følge af restriktioner om at mødes og vore medlemmers øgede risiko for komplikationer, har vi ikke kunnet holde vore onsdags sangaftener.

Vi er nu endelig startet igen med at mødes onsdag aften. Vi begyndte med en udsat generalforsamlig, hvor vor formand Carsten Larsen måtte trække sig, efter 25 år på posten, på grund af fraflytning til København.

Ellers har vi taget hul på  vore bord og snapsesange der trængte til en nøjere gennemgang for at udrydde dårlige vaner og unoder.

Senest har vi øvet og optaget en hvervesang kreeret af Per Wimmelmann. Vi håber at den  kan blive delt på facebook og måske også andre medier.

Vi har hårdt brug for at hverve nye medlemmer, efter vi i under nedlukningsperiodeen har mistet 3 medlemmer, der er afgået ved døden : Otto Lange, Mogens Jørgensen og Jens Ibsen der alle var meget skattede og dygtige sangere. Æret være deres minde!


Vi har dog haft en enkelt aften i september 2020, hvor vi mindedes de afdøde og fejrede jubilarer og runde dage: Henning Kjølbys 75 års fødselsdag, Bent Jüttes 50 års jubilæum !! i foreningen, Jørn Brøndums 30 års dito og endelig Carsten Larsen, vor formands 25 år  som 1843 sanger.  De blev alle hyldet i taler for deres store indsats i foreningen, og der blev skålet både for dem og vor sælsomme forening- desværre uden de obligatoriske snapse- og hyldestsange, men vi fik en god aften.


Her er nogle billeder fra aftenen:

Omkring gammensbordet i Svalegaarden og de tre jubilarer